യാസീന്‍ – സൂക്തങ്ങള്‍: 60

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

( 60) ആദം സന്തതികളേ, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടുപദേശിച്ചിരുന്നില്ലേ, ചെകുത്താന്ന് അടിമപ്പെട്ടുപോകരുതെന്ന്; അവന്‍ നിങ്ങളുടെ തുറന്ന ശത്രുവാണെന്ന്?

ഞാന്‍ താക്കീതു ചെയ്തിരുന്നില്ലേ = أَلَمْ أَعْهَدْ
നിങ്ങളെ = إِلَيْكُمْ
ആദം സന്തതികളേ = يَا بَنِي آدَمَ
നിങ്ങള്‍ വഴിപ്പെടരുതെന്ന് = أَن لَّا تَعْبُدُوا
ചെകുത്താന് = الشَّيْطَانَۖ
തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ = إِنَّهُ
നിങ്ങളുടെ = لَكُمْ
ശത്രുവാണെന്ന് = عَدُوٌّ
പ്രത്യക്ഷമായ = مُّبِينٌ

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *