ഇസ്‌ലാം ഓണ്‍ലൈവ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ‘ഓണ്‍ലൈന്‍ ഖുര്‍ആന്‍ പാഠ്യ പദ്ധതി’ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ്.

ഏത് സാധാരണക്കാരനും പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്റെ അര്‍ഥവും ആശയവും എളുപ്പത്തില്‍ ഗ്രഹിക്കാനും പഠിക്കാനും സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്ലാസ്സുകള്‍ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ലളിതമായ ഈ ഖുര്‍ആന്‍ പഠന പരമ്പര സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളായ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കട്ടെ. ഈ സംരംഭത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ക്കും സൂറകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ നല്‍കിയ സുമനസ്സുകളായ എല്ലാവ്യക്തികള്‍ക്കും കൂട്ടായ്മകള്‍ക്കും അല്ലാഹു അര്‍ഹമായതിലുമധികം പ്രതിഫലം നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീന്‍..